Referenser

PsykologResurs samverkar med företag och organisationer i Östergötland genom riktade insatser kring utredning, behandling och handledning. I dagsläget har vi bl.a. aktivt samarbete med följande företag och organisationer:

 • Arbetslivsresurs
 • Linköpings kommun
 • Norrköpings kommun
 • Kinda kommun
 • Feelgood
 • Nanolfsvillan i Finspång
 • Tjust Behandlingsfamiljer
 • Adoptionscentrum
 • Linköpings Universitet
 • Psykiatripartners
 • Active Omsorg och Skola