Presentation

PsykologResurs i Linköping

daniel1

Daniel Roos
leg. psykolog
daniel@psykologresurs.nu

Jag har arbetat som psykolog sedan 2006 och har en bakgrund bl.a. inom arbetsfältet barn och trauma. Behandlingsarbetet ligger mig varmt om hjärtat och sedan 2012 arbetar jag heltid i egen regi med terapier av privatpersoner och par. Jag arbetar terapeutiskt primärt psykodynamiskt relationellt men har också en utbildning (B) i IPT samt har ett intresse av metoder med emotionellt fokus. Jag arbetar även mycket med utredningsarbete och har under åren fått en gedigen och bred erfarenhet av utredningar inom företagshälsovård, skola, socialtjänst och neuropsykiatri.

Vad betyder Legitimerad Psykolog?

Leg. psykolog är en yrkestitel som är skyddad av Socialstyrelsen. Det krävs en examen från psykologprogrammet som är en femårig universitetsutbildning. Vidare krävs en ettårig praktiktjänstgöring (PTP) efter slutförda studier. Leg. psykolog bör därför inte förväxlas med oskyddade titlar såsom samtalsterapeut eller coach där utbildning och förkunskaper inte kan garanteras.