Presentation

Vi som arbetar på PsykologResurs i Linköping

andreas1

Andreas Bengtsson
leg. psykolog
andreas@psykologresurs.nu

 

 

 

 

daniel1

Daniel Roos
leg. psykolog
daniel@psykologresurs.nu

 

 

 

 

Mattias Holmqvist Larsson
leg. psykolog/leg. psykoterapeut
mattias@psykologresurs.nu

Theodora Arnadotttir Pettersson
leg. psykolog
theodora@psykologresurs.nu

 

Vad betyder Legitimerad Psykolog?

Leg. psykolog är en yrkestitel som är skyddad av Socialstyrelsen. Det krävs en examen från psykologprogrammet som är en femårig universitetsutbildning. Vidare krävs en ettårig praktiktjänstgöring (PTP) efter slutförda studier. Leg. psykolog bör därför inte förväxlas med oskyddade titlar såsom samtalsterapeut eller coach där utbildning och förkunskaper inte kan garanteras.