Tjänster

Vi samverkar med företag utifrån psykologisk kunskap och expertis och erbjuder riktade insatser inom personalhälsovård, utredning, handledning och utbildning. Vi kan erbjuda stöd och vara en resurs utifrån ert unika behov. Våra arbetsmetoder grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet. Vi kan ta emot i våra centralt belägna lokaler eller komma ut till ert företag.

Våra tjänster innefattas av:

  • Psykologutredningar, utlåtanden och rekrytering.
  • Handledning av grupper med fokus på process och utveckling
  • Individuell kontakt med samtal, lösningsfokuserade stödsamtal och kris- och traumasamtal.