Tjänster

PsykologResurs idé är att öppna, lösa upp, utveckla och lyfta. Utifrån psykologisk kunskap och expertis samverkar vi med företag och erbjuder riktade insatser inom personalhälsovård, utredning, handledning och utbildning. Vi kan erbjuda stöd och vara en resurs då det behövs ett komplement till övrig vård. Vi har möjlighet att skapa unika lösningar utifrån ert behov. Våra arbetsmetoder grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet. Vi kan ta emot i våra centralt belägna lokaler eller komma ut till ert företag.

lokal11

Våra tjänster innefattas av:

  • Individuell kontakt med motiverande samtal, lösningsfokuserade stödsamtal, krissamtal samt korttidsterapi.
  • Handledning av grupper med fokus på process och utveckling i personalgruppen. Vi bidrar också med psykologisk kompetens i grupper som hanterar och relaterar till människor i yrket, som t.ex. lärare, vårdpersonal, socialsekreterare m.m.
  • Psykologutredningar, utlåtanden och anlagsbedömningar samt personbedömning vid rekryterings- och urvalsarbete.
  • Föreläsningar som; professionella samtal med barn, förebyggande och hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen, psykologisk ohälsa och psykiska sjukdomar.