Urvalsbedömning

PsykologResurs erbjuder stöd vid rekrytering och urvalsbedömning. Vi gör personbedömningar som blir en värdefull del av ert rekryterings- och urvalsarbete. Vi använder oss endast av metoder och testning som är väl beprövade och har starkt forskningsstöd.  För att kunna ge rätt stöd i beslutsprocessen vid anställning sätts alltid testresultatet i samband med arbetstagarens specifika tjänst och arbetsbeskrivning.

Exempel på aspekter som kan belysas är:

 • Begåvning
  • Intellektuella förutsättningar – styrkor och svagheter
  • Exekutiv förmåga (koppling tanke – handling)
 • Personlighetskvalitéer
  • Målmedvetenhet
  • Utåtriktning
  • Öppenhet
  • Vänlighet
  • Känslomässig stabilitet