Handledning

Vi erbjuder handledning eller konsultation, individuellt och i grupp. Handledningen/konsultationen vänder sig till personer som arbetar med människovård eller i sitt yrke på annat sätt kommer i kontakt med människor med psykiska besvär. Exempelvis personalchefer, skola, socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa eller behandlingsarbete. Syftet med handledning/konsultation är kompetensutveckling och avlastning för personalen samt kvalitetssäkring och utveckling för organisationen.

lokal10