Presentation

PsykologResurs i Linköping

Daniel Roos
leg. psykolog, leg. psykoterapeut
daniel@psykologresurs.nu

Jag har arbetat som psykolog sedan 2006 och har bakgrund bl.a. inom arbetsfältet barn och trauma. Sedan 2012 arbetar jag heltid i egen regi med terapier av privatpersoner och par. Jag arbetar terapeutiskt primärt psykodynamiskt relationellt och har en utbildning (B) i IPT samt en diplomutbildning i affektfokuserad psykoterapi (APT, ISTDP). Jag arbetar även mycket med utredningsarbete och har bred erfarenhet av utredningar inom företagshälsovård, skola, socialtjänst och neuropsykiatri.

Vad betyder titlarna Psykolog och Psykoterapeut?

Leg. psykolog är en yrkestitel som är skyddad av Socialstyrelsen. Det krävs en examen från psykologprogrammet som är en femårig universitetsutbildning. Vidare krävs en ettårig praktiktjänstgöring (PTP) efter slutförda studier.

Leg. psykoterapeut är också en skyddad yrkestitel och är en fördjupad universitetsutbildning i psykoterapi som ges på halvtid i tre år. Utbildningen ges inom olika psykoterapeutiska metoder. Grundutbildning kan skilja sig åt och psykoterapeuter kan vara socionomer, psykiatriker eller psykologer.

Leg. psykolog eller leg. psykoterapeut bör inte förväxlas med oskyddade titlar såsom samtalsterapeut eller coach där utbildning och förkunskaper inte kan garanteras.