Lär dig mer

Här visas resurser som kan vara av värde för dig som går i behandling hos oss eller som bara önskar veta mer om känslors betydelse för vårt välbefinnande och hur man på egen hand kan arbeta för att få mer tillgång till sina känslor och sig själv.

 

Material

Ladda ned en pdf med Känslotriangeln – ett övningsmaterial där du själv kan fylla i hörnen i din triangel. Går du i behandling får du gärna du ta med materialet som underlag vid samtal. Du kan också fylla i triangeln som fortsättning och fördjupning efter ett samtal med din behandlare.

Litteratur