Behandling

Upplever Du problem med oro, ångest eller nedstämdhet? Du kanske befinner dig i en livskris eller behöver hjälp att bearbeta en svår separation? Alla kan hamna i känslomässig obalans när man ställs inför svåra utmaningar privat, i föräldraskap, i relationer eller i arbetslivet. Det kan då många gånger vara svårt att axla ansvar, krav och måsten samt att leva upp till egna och andras förväntningar.

Hos oss får du i samtal med psykolog möjlighet att belysa din livssituation och öka din insikt i vad Du behöver för att kunna leva ett meningsfullt och rikt liv. Med bättre självkännedom och rätt verktyg kan du frigöra dina resurser och utforma ditt liv efter  just dina unika förutsättningar och behov.

lokal5