Test

Presentation

Daniel Roos
leg. psykolog och leg. psykoterapeut

”Jag är delägare i PsykologResurs och har en bakgrund i barn- och ungdomspsykiatrin inom området barn som far illa.

Daniel Roos
leg. psykolog och leg. psykoterapeut

”Jag är delägare i PsykologResurs och har en bakgrund i barn- och ungdomspsykiatrin inom området barn som far illa. Jag har arbetat med mycket utredningsarbete inom PR gällande föräldraförmåga, anknytning, NP, arbetsförmåga samt i skolverksamhet. Min inriktning behandlingsmässigt är relationell terapi som kan sägas är en modern variant ur den dynamiska traditionen som lyfter fram betydelsen av terapirelation, allians och affektfokus.”