Tillbakablick

Vi har ett fantastiskt år bakom oss och vi fortsätter att utvecklas både internt och externt. Under 2015 har vi bl.a. gjort 54 psykologutredningar och haft 560 samtal! Vi har tillsammans varit på Oxford University på workshop i relationell psykoterapi och medarbetarna har fortsatt att utvecklas genom bl.a. kurser i ISTDP, ACT och mindfulness. Vi har utifrån formulär gjort en översiktlig sammanställning kring kundtillfredsställelse gällande individuell behandling. Det visar att en övervägande majoritet av våra privatkunder är mycket nöjda med den hjälp och stöd de fått hos oss.

Vi är tacksamma för det bidrag och hjälp vi haft möjligheten att få erbjuda och är glada att under 2016 kunna fortsätta arbeta med det vi brinner för!

Posted in Nyheter.