Inför 2015

Vi ser nu fram med tillförsikt och glädje mot ännu ett fantastiskt år. Vi går in i 2015 med ett förnyat samarbete kring utredningar med Linköpings kommun och har nyss vunnit en upphandling för Norrköpings kommun gällande arbetspsykologiska utredningar inom räddningstjänsten. Samtidigt ser vi att våra klientkontakter ökar kontinuerligt vilket tyder på nöjda kunder. Välkommen!

Posted in Nyheter.