Intern utbildning

PsykologResurs strävar efter att hålla en hög kompetens bland medarbetarna. Eftersom vi själva och vår kompetens är vårt viktigaste verktyg i arbetet är det viktigt att vi fortsätter utvecklas och ta till oss ny kunskap. Aktuella i utbildningar för närvarande är Andreas Bengtsson som går en specialistkurs i Acceptance and Committment Therapy (ACT), Mattias Holmqvist Larsson har nyligen avslutat sin vidareutbildning i psykoterapi (steg 2) och får då legitimation även som psykoterapeut, Daniel Roos går för närvarande sist nämnda utbildning.

Posted in Nyheter.