Intern utbildning

PsykologResurs strävar efter att hålla en hög kompetens bland medarbetarna. Eftersom vi själva och vår kompetens är vårt viktigaste verktyg i arbetet är det viktigt att vi fortsätter utvecklas och ta till oss ny kunskap. Aktuella i utbildningar för närvarande är Andreas Bengtsson som går en specialistkurs i Acceptance and Committment Therapy (ACT), Mattias Holmqvist Larsson har nyligen avslutat sin vidareutbildning i psykoterapi (steg 2) och får då legitimation även som psykoterapeut, Daniel Roos går för närvarande sist nämnda utbildning.

Inför 2013

Vi tackar våra kunder för det gångna året och har nu ett nytt spännande år framför oss. Verksamheten växer stadigt och vi ser med stor tillförsikt och glädje fram emot 2013. Ett nytt intressant samarbete med en större kund inleds kring vår utrednings-verksamhet. Vi kommer även bistå Kinda kommun med tjänster inom elevhälsovården. Och inte minst välkomnar vi alla gamla och nya ansikten till de fantastiska möjligheter som endast ligger ett samtal bort!

Flytt till nya lokaler!

Verksamheten har nu flyttats till mer ändamålsenliga lokaler på Snickaregatan 46 i centrala Linköping. Lokalerna rymde tidigare Freja barnmorskemottagning. Flytten öppnar bl a möjlighet  att rymma handledningsgrupper och utbildningsinsatser.