Tillfälliga avbokningsregler p.g.a. smittorisk

Vi ändrar våra regler kring om- och avbokningar tills vidare för att minska risken för våra klienter. Om- och avbokningar p.g.a sjukdom är därför ej belagda med avgift oavsett tidpunkt för meddelande. Avbokningar av annat skäl än sjukdom senare än dagen innan eller uteblivande kommer att debiteras som vanligt.

Känner du dig sjuk eller har förkylningssymtom ber vi dig att stanna hemma och ta hand om dig.

God Jul!

En God Jul och Gott Nytt År önskar PsykologResurs! Vi är otroligt glada och tacksamma för alla er fantastiska personer vi har varit i kontakt med under året! Som en julklapp till alla kunder och ett sätt att fira in det nya året och alla år som kommer därefter, har vi bidragit till (potentiellt) 100 ton mindre koldioxid.

Uppföljning och utvärdering

Vi tar nu ännu ett steg mot en evidensbaserad verksamhet genom att införa ett systematiskt sätt att arbeta kring uppföljning av vårt behandlingsarbete. Vi använder oss av ORS för att uppskatta effektiviteten i vår behandling och SRS för att utvärdera det pågående arbetet med våra klienter. Kort sagt handlar ORS om hur klienten mår och SRS om hur behandlaren och klienten mår och har det tillsammans. Hur alliansen och relationen mellan behandlare och klient ser ut, i synnerhet i början, har i forskning visat sig ha ett starkt samband med hur effektiv behandlingen blir. Läs mer

Subventionerad kostnad?

Privat psykoterapi är tyvärr inte subventionerad från landsting eller försäkringskassa. Men du som har privat sjukförsäkring t.ex. via din arbetsgivare, kan undersöka om du kan få hela eller delar av kostnaden subventionerad. Kontakta ditt försäkringsbolag. Vi är anslutna till SOS International vilket många försäkringsbolag använder sig av gällande samtalsstöd. Hemförsäkringen är ett annat alternativ där det ofta ingår kristerapi, vanligtvis 10 kostnadsfria samtal.

Våren i antågande

Vi har bakom oss ett fint år med fortsatt nöjda kunder och ett gott underlag. Verksamheten fortsätter med några fasta uppdrag för medarbetarna på konsultbasis samtidigt som behandling av privatpersoner stadigt ökar. Vi är glada och stolta över att kunna få chansen att finnas där för er som kontaktar oss och tillsammans få möjligheten att ta nya steg mot ett bättre mående och en ökad livsglädje. Vi ser nu fram emot en efterlängtad vår med mer ljus och värme!

Tillbakablick

Vi har ett fantastiskt år bakom oss och vi fortsätter att utvecklas både internt och externt. Under 2015 har vi bl.a. gjort 54 psykologutredningar och haft 560 samtal! Vi har tillsammans varit på Oxford University på workshop i relationell psykoterapi och medarbetarna har fortsatt att utvecklas genom bl.a. kurser i ISTDP, ACT och mindfulness. Vi har utifrån formulär gjort en översiktlig sammanställning kring kundtillfredsställelse gällande individuell behandling. Det visar att en övervägande majoritet av våra privatkunder är mycket nöjda med den hjälp och stöd de fått hos oss.

Vi är tacksamma för det bidrag och hjälp vi haft möjligheten att få erbjuda och är glada att under 2016 kunna fortsätta arbeta med det vi brinner för!

Utbildningsterapi

PsykologResurs söker två utbildningsklienter i aug/sept -15.

– Inom ramen för en vidareutbildning i psykoterapi vid Linköpings universitet söker vi två klienter. En av platserna gäller en effektiv metod (IPT) utformad för depression och nedstämdhet. Utbildningen är en fördjupningskurs för bl a psykologer som vill specialisera sig inom psykoterapi. För klienten innebär det att arvodet blir reducerat till hälften samt att man kan tänka sig att bli inspelad på video. Denna kommer endast att visas för en liten handledningsgrupp och fokus för videon är terapeuten och dennes utveckling. I övrigt bedrivs behandlingen precis som vanligt. En fördel är om man tänkt sig att fortsätta under en lite längre period. Låter det intressant? Nämn i så fall gärna det i meddelandet i vårt kontaktformulär.

Inför 2015

Vi ser nu fram med tillförsikt och glädje mot ännu ett fantastiskt år. Vi går in i 2015 med ett förnyat samarbete kring utredningar med Linköpings kommun och har nyss vunnit en upphandling för Norrköpings kommun gällande arbetspsykologiska utredningar inom räddningstjänsten. Samtidigt ser vi att våra klientkontakter ökar kontinuerligt vilket tyder på nöjda kunder. Välkommen!

Ny medarbetare

PsykologResurs har glädjen att meddela att vi har en ny medarbetare! PTP-psykolog Theodora Arnadottir började 1:e september. Theodora kommer att utgöra ett viktigt bidrag till verksamheten och stärker upp både i det kliniska arbetet och i utredningsarbetet.

Semesteruppehåll

Mottagningen tar uppehåll för semester under juli. Det går bra att höra av sig med förfrågningar via mail eller telefon. Vi ser över kontinuerligt och försöker återkomma så snart vi har möjlighet, för att t.ex. boka in tider i augusti. PsykologResurs önskar en härlig sommar!